Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 22 2017

2366 7736 500
Reposted fromjohnstaedler johnstaedler viaemciu emciu
Reposted fromDennkost Dennkost viaemciu emciu
Potrafię się przywiązać nawet do ulubionej poduszki, a ktoś mi mówi, żebym nie rozpaczała, kiedy odchodzi mój ulubiony człowiek.
— cytaty, tumblr
Reposted fromSalute Salute viaohmygodthebritish ohmygodthebritish
1013 2ed2
Reposted frompanjasniepan panjasniepan vianoisetales noisetales
1005 bfc6 500
Reposted fromkyte kyte vianoisetales noisetales
0172 c884
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianoisetales noisetales
9934 22c1
Reposted fromtfu tfu vianoisetales noisetales
Nigdy nie ufaj kobiecie, która nie lubi jeść. Prawdopodobnie jest beznadziejna w łóżku.
— Federico Fellini
Reposted fromrol rol viaomg-archy omg-archy
0955 1971 500
Reposted fromTenSigis TenSigis viapuszka puszka
3971 2994 500
Reposted fromtfu tfu viapuszka puszka
7358 9929 500
Reposted fromkjuik kjuik viapuszka puszka
2627 e838

The Adventures of Baron Munchausen (1988)

Reposted fromdrozdzi drozdzi viapuszka puszka

August 18 2017

Uwielbiam gdy ktoś kończy swoje historie słowami: "wezmę Cie tam kiedyś".
— IF YOU KNOW WHAT I MEAN...
Reposted fromlaserpony laserpony viadarthsadic darthsadic

August 17 2017

2435 a2d1 500
Reposted fromzciach zciach viaemciu emciu
2507 6164
Reposted fromtfu tfu viaseeyouinthehell seeyouinthehell
Kto by się przejmował winem i różami? To każdy potrafi. A pokazać drugiej osobie, że nie możesz bez niej żyć? To się dopiero nazywa romantyzm.
— Sylvia Day "Wyznanie Crossa"
Reposted fromTroubledSoul TroubledSoul viacristinaa cristinaa
Na pytanie "co słychać?" chciałem zabijać.
— Błażej Przygodzki, Dziennik samobójców
3055 2f44 500
Reposted fromSkyheartstar13 Skyheartstar13 viapuszka puszka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl