Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 03 2017

Nigdy nie byłam w stanie zrozumieć ludzi, którzy twierdzą, że istnieje jedynie obecna chwila i że należy się nią cieszyć, nie myśląc o dniu wczorajszym ani o jutrze. Jak gdyby przeszłość i przyszłość nie determinowały teraźniejszości.
— Laura Norton – Taka karma czy głupie serce
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
5823 c5ce 500
Reposted fromdzony dzony viaseeyouinthehell seeyouinthehell

August 02 2017

Jak to jest mieć trzy lata? Czy byłem szczęśliwy? Czy byłem kochany? Nie pamiętam. Później od siódmego czy dziesiątego roku życia pamiętam jakieś urywki. Jakieś sceny. Mam takie zdjęcie, na którym siedzę nad „Poczytaj mi, mamo”. Jestem ubrany w białą koszulkę z zaokrąglonym kołnierzykiem. Dołki w policzkach. Fryzurę na garnek. Patrzę uśmiechnięty w książkę. Jestem pełen nadziei. Ufności. Świat jest dla mnie dobrym, przyjaznym, ciepłym miejscem. Kiedy to znika?
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea vianezavisan nezavisan

thisisnotmyfairytaleendingg:

HOW TAYLOR SWIFT WALKS .

image

HOW DEMI LOVATO WALKS .

image

HOW BEYONCE WALKS .

image

HOW I WALK .

image

Reposted fromrockmusic rockmusic vianezavisan nezavisan
4781 4d6a
Reposted fromkjuik kjuik vianezavisan nezavisan
6860 51c6
Jeśli kogoś kochasz, d̶a̶j̶ ̶m̶u̶ ̶w̶o̶l̶n̶o̶ś̶ć̶.̶ ̶W̶r̶ó̶c̶i̶:̶ ̶b̶ę̶d̶z̶i̶e̶ ̶T̶w̶ó̶j̶ ̶n̶a̶ ̶w̶i̶e̶k̶i̶.̶ ̶N̶i̶e̶ ̶w̶r̶ó̶c̶i̶: z̶n̶a̶c̶z̶y̶,̶ ̶ż̶e̶ ̶i̶ ̶t̶a̶k̶ ̶n̶i̶c̶ ̶b̶y̶ ̶z̶ ̶t̶e̶g̶o̶ ̶n̶i̶e̶ ̶b̶y̶ł̶o̶.
Nie spierdol tego.
— (via cytatyvv)
6743 dfaa 500

August 01 2017

6826 34e9
Reposted fromlubieplacki lubieplacki viamagdulum magdulum
Nic nie jest stracone, jeśli ma się odwagę przyznać, że wszystko jest stracone i że trzeba zaczynać od zera.  
— Julio Cortázar, Gra w klasy
Reposted fromgrawklasy grawklasy viapuszka puszka
6341 c439 500
Reposted frombeer beer viapuszka puszka
1458 2f9a 500
Reposted fromfuckblack fuckblack viapuszka puszka

July 31 2017

4856 ab1f
Reposted fromjestemzero jestemzero vialanforme lanforme

July 30 2017

Reposted frompunisher punisher viapuszka puszka
1599 1bb9 500
Reposted frombladzik bladzik viablacknail blacknail
3032 40a4 500
Reposted fromtfu tfu viapuszka puszka
6139 2eac 500
Reposted fromtfu tfu viapuszka puszka
9732 840e 500
Reposted fromewil ewil viapuszka puszka
6370 d126
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
3566 0ab1
Reposted fromTAL TAL vianoisetales noisetales
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl